Identifikace dodavatele

Informace o tiráži podle § 5 TMG:


PL Saunabetriebs GmbH
Konrad-Adenauer-Strasse 15

Přístup přes Schwedenkronenplatz
60313 Frankfurt nad Mohanem

 

Zápis v rejstříku: zápis v obchodním rejstříku, rejstříkový soud: Essen, rejstříkové číslo: HRB 26488

Zastoupená řídícím partnerem: Andreas Laeuen

Informace o pojištění profesní odpovědnosti: Název a sídlo společnosti: Hiscox, Arnulfstraße 31, 80363 Mnichov, Rozsah pojištění: celosvětově

Informace o pojištění odpovědnosti společnosti: Název a sídlo společnosti: Generali Versicherungen, Adenauerring 7, 81737 Mnichov, Rozsah pojištění: Národní

Informace o dozorovém úřadu:
Magistrát města Frankfurtu nad Mohanem
- Úřad veřejného pořádku, Kleyerstrasse 86, 60326 Frankfurt nad Mohanem
- Oddělení veřejného zdraví, Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt nad Mohanem

Město Essen, zastoupené primátorem

- Regulační úřad, radnice, Porscheplatz, 45121 Essen

 

Telefon Metropol-Sauna Essen: ++ 49 - 201 - 76 504 804

Telefon Metropol-Sauna Frankfurt: ++ 49- 69 - 175 09 115
E-mail: info@Metropol-Sauna.de

 

Daňové číslo na finančním úřadě Frankfurt nad Mohanem V: 047 241 27004

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE301645417

 

Reference na použité obrázky a grafiku: www.fotolia.com, Yuri Arcurs, Vladimir Wrangel, Csák István, Fotowerk, CURAphotography, Natalia Pavlova, Ivan Kmit, Sergey Tokarev, Kirill Zdorov, Cello Armstrong, Tomasz Trojanowski, PictureArt, www.wix .com, Shutterstock, Unsplash a také vlastní obrázky a grafiku. Fotografie na stránce "Directions": ©Tourismus+Congress GmbH Frankfurt nad Mohanem, fotografie panoramatu Frankfurtu ©#visitfrankfurt, Holger Ullmann

Zdroj: Generátor otisků právníka Sörena Sieberta

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost za obsah: Obsah našich webových stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný nebo aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odmítnutí odpovědnosti za překlady:

TATO SLUŽBA MŮŽE OBSAHOVAT PŘEKLADY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE. SPOLEČNOST GOOGLE ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA PŘEKLADY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NA PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
Web Metropol-Sauna.de byl pro pohodlí uživatelů přeložen pomocí překladatelského softwaru poskytovaného Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl tento překlad přesný, ale žádný automatický překlad není dokonalý a není ani lidskou náhradou překladu. Na překlady zde poskytované jako služba uživatelům webu Metropol-Sauna.de se nevztahuje žádná záruka. Nepřebíráme žádnou odpovědnost, výslovnou ani předpokládanou, za přesnost, spolehlivost nebo správnost překladů z němčiny do jiného jazyka. Některý obsah, jako jsou obrázky, videa, flash atd., nemusí být správně přeložen kvůli omezením překladatelského softwaru.
Oficiální text je německá verze webu. Odchylky nebo rozdíly vyplývající z překladu nejsou závazné a nemají právní účinky ve smyslu dodržování nebo porušení předpisů a zákonů. Pokud máte nějaké dotazy ohledně přesnosti informací na přeloženém webu, použijte německou webovou stránku, protože obsahuje oficiální verzi.

Odpovědnost za odkazy:
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

 

Autorská práva:
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

 

Soukromí:
Naše webové stránky lze obvykle používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy, pokud je to možné, dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám.Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážové povinnosti třetími osobami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání pluginů Facebooku (tlačítko To se mi líbí): Na našich webových stránkách jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na našem webu. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací k tomu naleznete v prohlášení o ochraně dat Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php Pokud nechcete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich stránek vašemu uživateli Facebooku účtu, odhlaste se prosím ze svého účtu na Facebooku – Uživatelský účet.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics: Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa být odeslány na server přenesený z Google v USA a tam zkráceny. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prohlášení o ochraně dat pro použití Google +1 Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google +1 můžete zveřejňovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů prostřednictvím tlačítka Google +1. Google ukládá jak informace, že jste obsahu dali +1, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se může objevit jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a fotkou ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo jinde na webových stránkách a v reklamách na internetu.
Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb Google pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google +1, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo o vás mají jiné identifikační údaje.

Použití shromážděných informací: Kromě účelů vysvětlených výše budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitě uživatelů +1 nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Twitteru: Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich webových stránkách. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Data jsou předávána i na Twitter Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter využívá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.

Zdroje: eRecht24 Disclaimer, Facebook prohlášení o ochraně dat, prohlášení o ochraně dat pro Google Analytics, Google +1 prohlášení o ochraně dat, Twitter prohlášení o ochraně dat