Prohlášení o ochraně údajů pro používání webové stránky

Následující prohlášení o ochraně údajů platí pro používání naší online nabídky [www.Metropol-Sauna.de] (dále jen „webová stránka“).

Ochraně dat přikládáme velký význam. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Ovladač

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Straße 15, 60313 Frankfurt am Main 069-17509115, info@Metropol- Sauna.de

Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů z naší strany v souladu s těmito předpisy o ochraně údajů, ať již jako celku, nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku adresovat odpovědné osobě.

Toto prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

2. Obecné účely zpracování

Osobní údaje používáme za účelem provozování webu.

3. Jaké údaje používáme a proč

3.1. hostování

Hostingové služby, které využíváme, slouží k poskytování následujících služeb: infrastruktura a služby platforem, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme k provozování webových stránek.

Přitom my nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, meta a komunikační údaje od zákazníků, zainteresovaných stran a návštěvníků tohoto webu na základě našich oprávněných zájmů při vytváření našich webových stránek. k dispozici efektivně a bezpečně v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR.

3.2. přístupové údaje

Když používáte tento web, shromažďujeme o vás informace. Automaticky shromažďujeme informace o vašem chování při používání a vaší interakci s námi a registrujeme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu na naše webové stránky (takzvané soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují:

 • Název a URL načteného souboru

 • Datum a čas načtení

 • množství přenesených dat

 • Oznámení o úspěšném načtení (kód odpovědi HTTP)

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče

 • operační systém

 • Referenční adresa URL (tj. dříve navštívená stránka)

 • Webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek

 • poskytovatel internetových služeb uživatele

 • IP adresu a žádajícího poskytovatele

Tyto logové údaje bez přiřazení k Vaší osobě či jinému profilování používáme ke statistickým vyhodnocením za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace našeho webu, ale také k anonymnímu zaznamenávání počtu návštěvníků našich stránek (návštěvnosti) a rozsahu a typu návštěvnosti Používání našich webových stránek a služeb, také pro účely fakturace, k měření počtu kliknutí obdržených od spolupracujících partnerů. Tyto informace nám umožňují poskytovat personalizovaný obsah založený na poloze a analyzovat provoz, odstraňovat problémy a odstraňovat problémy a zlepšovat naše služby.

To je také náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.

Vyhrazujeme si právo následně zkontrolovat data protokolu, pokud existuje oprávněné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních indicií. IP adresy uchováváme v protokolových souborech po omezenou dobu, pokud je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo pro poskytnutí služby nebo vyúčtování služby, např. B. pokud využijete některou z našich nabídek. Po přerušení procesu objednávky nebo po obdržení platby smažeme IP adresu, pokud již není vyžadována z bezpečnostních důvodů. IP adresy také ukládáme, pokud máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našeho webu. V rámci vašeho účtu ukládáme také datum vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlašování, klikání na odkazy atd.).

3.3. cookies

K optimalizaci našich webových stránek používáme takzvané session cookies. Soubor cookie relace je malý textový soubor, který odešle příslušný server při návštěvě webové stránky a je dočasně uložen na vašem pevném disku. Tento soubor jako takový obsahuje tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Tyto soubory cookie se vymažou po zavření prohlížeče. Slouží z. B. že můžete používat funkci nákupního košíku na více stránkách.

Používáme také malé množství trvalých souborů cookie (také malých textových souborů, které jsou uloženy ve vašem zařízení), které zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě. Tyto soubory cookie se ukládají na váš pevný disk a po uplynutí stanovené doby se automaticky vymažou. Jejich životnost je 1 měsíc až 10 let. To nám umožňuje prezentovat vám naši nabídku uživatelsky přívětivějším, účinnějším a bezpečnějším způsobem a například vám na stránce zobrazovat informace, které jsou speciálně přizpůsobeny vašim zájmům.

Naším oprávněným zájmem na používání cookies v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR je učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

V souborech cookie jsou uloženy následující údaje a informace:

 • Přihlašovací údaje

 • nastavení jazyka

 • zadané hledané výrazy

 • Informace o počtu návštěv našeho webu a využití jednotlivých funkcí na našem webu.

Když je cookie aktivován, je mu přiděleno identifikační číslo a k tomuto identifikačnímu číslu nejsou přiřazeny vaše osobní údaje. Vaše jméno, vaše IP adresa nebo podobné údaje, které by vám umožnily přiřadit cookie, nebudou do cookie vloženy. Na základě technologie cookies dostáváme pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky našeho obchodu byly navštíveny, které produkty byly prohlíženy atd.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies předem informováni a mohli se v jednotlivých případech rozhodnout, zda pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies, nebo že cookies zcela zamezíte. To může omezit funkčnost webu.

3.4. Údaje pro plnění našich smluvních závazků

Zpracováváme osobní údaje, které shromažďujeme, abychom splnili naše  smluvní závazky, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa,   objednané produkty, fakturační a platební údaje. Sběr těchto údajů je nezbytný pro uzavření smlouvy.

Údaje budou vymazány po uplynutí záručních lhůt a zákonných lhůt uchovávání. Údaje spojené s uživatelským účtem (viz níže) budou vždy uchovány po dobu vedení tohoto účtu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 b) GDPR, protože tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vůči vám.

3.5. Uživatelský účet

Na našem webu si můžete vytvořit uživatelský účet. Pokud si to přejete, potřebujeme osobní údaje požadované při přihlášení. Při pozdějším přihlášení je vyžadován pouze váš e-mail nebo uživatelské jméno a vámi zvolené heslo.

Pro novou registraci shromažďujeme kmenové údaje (např. jméno, adresa), komunikační údaje (např. e-mailová adresa) a platební údaje (bankovní spojení) a také přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Aby byla zajištěna vaše správná registrace a aby se zabránilo neoprávněným registracím třetích stran, obdržíte po registraci e-mailem aktivační odkaz pro aktivaci vašeho účtu. Teprve po úspěšné registraci uchováváme vámi přenesená data trvale v našem systému.

Jakmile si vytvoříte uživatelský účet, můžete nám jej kdykoli nechat smazat, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). Poté vymažeme vaše uložené osobní údaje, ledaže je stále musíme uchovávat pro zpracování objednávek nebo z důvodu zákonných požadavků na ukládání.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR.

3.6. Zpravodaj

Pro registraci k odběru newsletteru jsou vyžadovány údaje požadované v registračním procesu. Registrace k odběru newsletteru je přihlášena. Po registraci obdržíte na zadanou e-mailovou adresu zprávu s žádostí o potvrzení registrace ("double opt-in"). To je nezbytné, aby se třetí strany nemohly zaregistrovat pomocí vaší e-mailové adresy.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a tím se z odběru newsletteru odhlásit.

Registrační údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou nutné pro zasílání newsletteru. Záznam o registraci a doručovací adrese uchováváme tak dlouho, dokud byl zájem prokázat původně daný souhlas, obvykle se jedná o promlčecí lhůty pro občanskoprávní nároky, tedy maximálně tři roky.

Právním základem pro zasílání newsletteru je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 a) ve spojení s článkem 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG. Právním základem pro přihlášení registrace je náš oprávněný zájem prokázat, že zasílání bylo provedeno s vaším souhlasem.

Registraci můžete kdykoli zrušit, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém newsletteru samozřejmě najdete i odkaz pro odhlášení.

3.7. Doporučení produktu

Nezávisle na newsletteru vám budeme pravidelně e-mailem zasílat doporučení produktů. Tímto způsobem vám poskytujeme informace o produktech z našeho sortimentu, které by vás mohly zajímat na základě vašich nedávných nákupů zboží nebo služeb u nás. Striktně dodržujeme zákonné požadavky. Proti tomu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém e-mailu samozřejmě najdete i odhlašovací odkaz.

Právním základem je zákonné povolení dle čl. 6 odst. 1 odst. 1 f) DSGVO ve spojení s § 7 odst. 3 UWG.

3.8. e-mailový kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), zpracováváme vaše údaje pro zpracování žádosti a pro případ, že se vyskytnou následné dotazy.

Pokud je zpracování údajů prováděno za účelem provedení předsmluvních opatření, která probíhají na vaši žádost, nebo, pokud jste již naším zákazníkem, za účelem plnění smlouvy, je právním základem pro toto zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. 1 S. 1 b) DSGVO.

Jiné osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že s tím souhlasíte (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo máme oprávněný zájem na zpracování vašich údajů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR ). Oprávněný zájem spočívá např. B. odpověď na váš e-mail.

4. Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky návštěvníky stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

To je také náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.

Společnost Google se podřídila dohodě Privacy Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a byla certifikována. V důsledku toho se Google zavazuje dodržovat standardy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Více informací naleznete v níže odkazovaném záznamu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Na tomto webu jsme aktivovali anonymizaci IP adresy (anonymizeIp). V důsledku toho však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Můžete také zabránit přenosu údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací :  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete kliknutím na následující odkaz nastavit soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucí detekci službou Google Analytics na této webové stránce (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud smažete soubory cookie ve svém prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz):  [Zakázat Google Analytics]

Poznámka pro odpovědnou osobu (nepatří do prohlášení o ochraně údajů!):

 

Plugin prohlížeče nabízený společností Google pro deaktivaci souborů cookie nefunguje na mobilních zařízeních. Ale i tam musí mít subjekt údajů možnost zabránit záznamu své IP adresy. Proto musí být speciální Javascript integrován s následujícím kódem (kde „xxxxxxx“ znamená Analytics ID):

 

<script>

 

var gaProperty = 'UA-xxxxxxx-1';

var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty;

if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) { window[disableStr] = true;

}

function gaOptout() {

document.cookie = disableStr + '=true; expires=Čt, 31. prosince 2099 23:59:59 UTC; cesta=/';

window[disableStr] = true; }

 

</script>

 

Odkaz bude poté zahrnut do prohlášení o ochraně údajů v bodě označeném žlutě takto (přičemž text odkazu mezi ">" a "<" lze libovolně vybrat:

 

<a href="javascript:gaOptout()">Deaktivujte Google Analytics</a>

 

Na řádek je přidána funkce anonymizeIP

 

ga('set', 'anonymizeIp', true);

 

přidáno takto:

 

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(argumenty)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('vytvořit', 'UA-XXXXXXXX-X', 'auto');

ga('require', 'displayfeatures');

ga('vyžadovat', 'linkid', 'linkid.js');

ga('set', 'anonymizeIp', true);

ga('odeslat', 'zobrazení stránky');

</script>

5. Doba skladování

Pokud není výslovně uvedeno, uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění sledovaných účelů.

V některých případech zákonodárce počítá s uchováváním osobních údajů, například v daňovém nebo obchodním právu. V těchto případech budou údaje námi uloženy pouze pro tyto zákonné účely, nebudou však zpracovány žádným jiným způsobem a po uplynutí zákonné doby uchovávání budou vymazány.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Podle platných zákonů máte ve vztahu ke svým osobním údajům různá práva. Chcete-li tato práva uplatnit, zašlete prosím svou žádost e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v části 1 a jasně se identifikujte.

Níže naleznete přehled vašich práv.

6.1. Právo na potvrzení a informace

Máte právo na jasné informace o zpracování vašich osobních údajů.

Podrobně:

Máte právo od nás kdykoli obdržet potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo požadovat od nás bezplatnou informaci o osobních údajích, které jsou o vás uloženy, spolu s kopií těchto údajů. Dále existuje právo na následující informace:

 1. účely zpracování;

 2. kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;

 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

 4. je-li to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá pro určení této doby;

 5. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. existence práva na odvolání k dozorovému orgánu;

 7. pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od vás, veškeré dostupné informace o původu údajů;

 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování  článek 22  Odstavce 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem.

6.2. Právo na opravu

Máte právo nás požádat o opravu a případně doplnění vašich osobních údajů.

Podrobně:

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – rovněž formou doplňkového prohlášení.

6.3. Právo na vymazání („Právo být zapomenut“)

V řadě případů jsme povinni osobní údaje, které se vás týkají, vymazat.

Podrobně:

Podle čl. 17 odst. 1 GDPR máte právo požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje neprodleně vymazat, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 2. Odvoláte svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno  článek 6  Odstavec 1 věta 1 a) GDPR popř  článek 9  odst. 2 a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

 3. Ležíš podle  článek 21  odst. 1 DSGVO vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte podle  článek 21  odst. 2 námitka DSGVO proti zpracování.

 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 5. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.

 6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti  článek 8  Odstavec 1 GDPR.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a máme povinnost je vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1, zpracováváme údaje, které jste je požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

6.4. Právo na omezení zpracování

V řadě případů máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Podrobně:

Máte právo nás požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,

 2. zpracování je protiprávní a vy jste odmítli výmaz osobních údajů a místo toho jste požádali o omezení použití osobních údajů;

 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 4. Vznesete námitku proti zpracování podle  článek 21  odst. 1 GDPR, pokud dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi.

6.5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet, přenést nebo nechat přenést osobní údaje, které se vás týkají, ve strojově čitelné podobě.

Podrobně:

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž bychom tomu bránili, za předpokladu, že

 1. zpracování na základě souhlasu  článek 6  Odstavec 1 věta 1 a) GDPR popř  článek 9  odst. 2 a) GDPR nebo na základě smlouvy  článek 6  Odstavec 1 věta 1 b) GDPR vychází a

 2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo získat, abychom osobní údaje předali přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

6.6. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zákonnému zpracování vašich osobních údajů z naší strany, pokud je založeno na vaší konkrétní situaci a naše zájmy na zpracování nad ním nepřevažují.

Podrobně:

Máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoliv proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které je založeno na  článek 6  odst. 1 věta 1 e) nebo f) GDPR podat námitku; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud osobní údaje zpracováváme za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s  článek 89  odst. 1 DSGVO se podává námitka, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

6.7. Automatizované rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká.

Automatizované rozhodování na základě shromážděných osobních údajů neprobíhá.

6.8. Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat.

6.9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde žijete, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné.

7. Zabezpečení dat

Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich údajů v rámci platných zákonů na ochranu údajů a technických možností.

Vaše osobní údaje budou s námi přenášeny šifrovaně. To platí pro vaše objednávky a také pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Pro zabezpečení vašich údajů dodržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s čl. 32 GDPR, která neustále přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

Rovněž nezaručujeme, že naše nabídka bude dostupná v určitou dobu; Poruchy, přerušení nebo poruchy nelze vyloučit. Servery, které používáme, pravidelně a pečlivě zálohujeme.

8. Předávání údajů třetím stranám, žádné předávání údajů do zemí mimo EU

Vaše osobní údaje zásadně používáme pouze v rámci naší společnosti.

Pokud a v rozsahu, v jakém zaměstnáme třetí strany k plnění smluv (např. poskytovatele logistických služeb), obdrží osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém je přenos nezbytný pro příslušnou službu.

V případě, že určité části zpracování údajů outsourcujeme (dále jen „zpracování objednávky“), smluvně zavazujeme zpracovatele k tomu, aby osobní údaje používali pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu údajů a zajistili ochranu práv dotčené osoby.

Předávání údajů orgánům nebo osobám mimo EU mimo případ uvedený v tomto prohlášení v části 4 se neuskutečňuje a není plánováno.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu údajů: Andreas Laeuen.

Prohlášení o ochraně dat Metropol-Sauna pro používání aplikace Metropol-Sauna

Tato aplikace shromažďuje osobní údaje od svých uživatelů.

Poskytovatel a odpovědný

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG - Konrad-Adenauer-Strasse 15Přístup přes Schwedenkronenplatz60313 Frankfurt nad Mohanem - Německo

E-mailová adresa poskytovatele: andreas@metropol-sauna.de

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Andreas Lauen

Konrad-Adenauer-Strasse 15

E-mail: Andreas@Metropol-Sauna.de

Telefon: 069-17509115

Typy shromažďovaných dat

Mezi typy Osobních údajů, které tato Aplikace shromažďuje, sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Cookies; údaje o používání; různé typy dat; Jedinečný identifikátor zařízení pro reklamu (například ID inzerenta Google nebo IDFA); povolení k ukládání; Zeměpisná poloha.

Úplné podrobnosti o každém typu zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny v určených částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo selektivně prostřednictvím vysvětlujících textů zobrazených před sběrem údajů.
Osobní údaje mohou být poskytnuty dobrovolně Uživatelem nebo v případě Uživatelských údajů shromážděny automaticky při používání této Aplikace.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna Údaje požadované touto aplikací povinné. Pokud uživatel odmítne poskytnout data, může to mít za následek, že tato aplikace nebude moci uživateli poskytovat své služby. V případech, kdy je v této Aplikace výslovně uvedeno, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, se uživatelé mohou rozhodnout tyto údaje neposkytnout, aniž by to mělo důsledky pro dostupnost nebo funkčnost služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na poskytovatele.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo poskytovateli služeb třetích stran zaměstnanými touto aplikací je za účelem poskytování služby požadované uživatelem a pro jakýkoli jiný účel uvedený v tomto dokumentu a je-li to možné, dostupné, popsané v Zásadách používání souborů cookie.

Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že získali souhlas od jakékoli třetí strany k odeslání jakýchkoli osobních údajů do této aplikace.

Druh a místo zpracování údajů

způsoby zpracování

Poskytovatel zpracovává údaje o uživatelích řádným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo systémů založených na IT podle organizačních postupů a postupů, které jsou specifické pro uvedené účely. Kromě odpovědné osoby mohou být i další osoby interní (lidské zdroje, prodej, marketing, právní oddělení, správci systému) nebo externí – a v případě potřeby pověřené osobou pověřené jako zpracovatelé (např. poskytovatelé technických služby, doručovací společnosti, poskytovatelé hostingu, IT společnosti nebo komunikační agentury) - provozují tuto aplikaci a mají tak přístup k datům. Aktuální seznam těchto stran si může poskytovatel kdykoli vyžádat.

Právní základy zpracování

Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje uživatelů pouze v případě, že platí jeden z následujících bodů:

 • Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: Některé právní předpisy mohou poskytovateli umožnit zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů;

 • shromažďování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro předsmluvní opatření z ní vyplývající;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na poskytovatele vztahuje;

 • zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředních pravomocí, které byly na poskytovatele přeneseny;

 • zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů poskytovatele nebo třetí strany.

Poskytovatel v každém případě rád poskytne informace o konkrétním právním základu, na kterém je zpracování založeno, zejména zda je poskytnutí osobních údajů zákonnou či smluvní povinností nebo předpokladem pro uzavření smlouvy.

umístění

Údaje jsou zpracovávány na pobočce poskytovatele a na všech dalších místech, kde sídlí orgány zabývající se zpracováním údajů.

V závislosti na umístění uživatelů mohou datové přenosy zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země, než je jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování předávaných údajů, mohou uživatelé nahlédnout do sekce podrobně popisující zpracování osobních údajů.

Uživatelé mají rovněž právo být informováni o právním základu pro předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem nebo zřízenou dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, jakož i bezpečnostní opatření poskytovatele přijatá k ochraně jejich dat.

Pokud k takovému převodu dojde, může se o něm Uživatel dozvědět více v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktovat Poskytovatele pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

doba uložení

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.

Proto:

 • Osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem budou uchovávány do úplného splnění smlouvy.

 • Osobní údaje shromážděné za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů. Bližší informace o oprávněných zájmech poskytovatele mohou uživatelé získat v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním poskytovatele.

Kromě toho je poskytovateli povoleno uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud uživatel s takovým zpracováním souhlasil, a to až do doby, než bude souhlas odvolán. Dále může být poskytovatel povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo z nařízení úřadu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze uplatnit právo na informace, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

účely zpracování

Osobní údaje o uživateli jsou shromažďovány, aby poskytovatel mohl poskytovat služby. Kromě toho jsou údaje shromažďovány pro následující účely: přístup k profilům třetích stran, analýzy, kontaktování uživatele, zpracování plateb, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, hosting a backend infrastruktura, přenosy dat mimo EU, oprávnění zařízení k přístupu osobních údajů, zobrazování obsahu z externích platforem, monitorování infrastruktury, registrace a ověřování, interakce na základě polohy a správa kontaktů a odesílání zpráv.

Uživatelé naleznou podrobnější informace o těchto účelech zpracování a osobních údajích používaných pro jednotlivé účely v příslušných částech tohoto dokumentu.

Tato aplikace vyžaduje oprávnění Facebooku

Tato aplikace může vyžadovat určitá oprávnění Facebooku, aby mohla provádět akce s účtem uživatele na Facebooku a získávat z něj informace, včetně osobních údajů. Tato aplikace se prostřednictvím této služby připojuje k uživatelskému profilu na sociální síti Facebook, kterou poskytuje Facebook Inc.

Další informace o následujících oprávněních naleznete v dokumentaci k oprávněním Facebooku a zásadách ochrany osobních údajů Facebooku .

Jsou vyžadována následující oprávnění: Obecné informace a e-mail.

Oprávnění zařízení pro přístup k osobním údajům

V závislosti na zařízení používaném uživatelem může tato aplikace vyžadovat určitá oprávnění, která umožňují přístup k datům zařízení uživatele, jak je popsáno níže.

Ve výchozím nastavení musí být tato přístupová oprávnění udělena uživatelem, než bude možné získat přístup k odpovídajícím informacím. Jakmile je souhlas udělen, může jej uživatel kdykoli odvolat. Pro odvolání těchto souhlasů mohou Uživatelé nahlédnout do nastavení zařízení nebo kontaktovat podporu Vlastníka pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu.
Přesný postup kontroly oprávnění aplikace může záviset na zařízení a softwaru uživatele.

Je třeba poznamenat, že řádné fungování této aplikace může být narušeno zrušením takových oprávnění.

Pokud Uživatel udělí některé z níže uvedených oprávnění, příslušné Osobní údaje mohou být zpracovány (tj. zpřístupněny, upraveny nebo odstraněny) prostřednictvím této Aplikace.

povolení k ukládání

Používá se pro přístup ke sdílenému externímu úložišti, včetně čtení a přidávání objektů.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely pomocí následujících služeb:

analytika

Pomocí služeb uvedených v této části může poskytovatel sledovat a analyzovat datový provoz a sledovat chování uživatelů.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Google používá shromážděná data ke sledování a analýze toho, jak je tato aplikace používána, k sestavování zpráv o jejích aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google.
Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajůOpt Out . Člen štítu na ochranu soukromí.

Google Analytics pro Firebase (Google LLC)

Google Analytics pro Firebase nebo Firebase Analytics je analytická služba poskytovaná společností Google LLC.
Další informace o tom, jak Google využívá data, naleznete v zásadách pro partnery společnosti Google .

Firebase Analytics může sdílet data s dalšími nástroji poskytovanými Firebase, jako jsou Crash Reporting, Authentication, Remote Config nebo Notifications. Uživatel si může zkontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby našel podrobné vysvětlení dalších nástrojů používaných Vlastníkem.

Tato aplikace používá ke spuštění služby Google Analytics pro Firebase identifikátory mobilních zařízení a technologie podobné souborům cookie.

Uživatelé se mohou odhlásit z určitých funkcí Firebase prostřednictvím nastavení mobilních zařízení, jako je nastavení reklam na mobilních zařízeních, nebo podle pokynů v dalších částech těchto zásad ochrany osobních údajů souvisejících s Firebase.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; Jedinečný identifikátor zařízení pro reklamu (například ID inzerenta Google nebo IDFA); údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Přihlášení a ověření

Registrací nebo ověřením uživatelé autorizují tuto aplikaci, aby je identifikovala a udělila jim přístup ke konkrétním službám.
V závislosti na tom, co je uvedeno níže, mohou služby přihlášení a ověřování poskytovat třetí strany. V tomto případě může tato Aplikace přistupovat k některým údajům uloženým těmito třetími stranami pro účely přihlášení nebo identifikace.

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication je přihlašovací a autentizační služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která je propojena se sociální sítí Facebook.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth je služba přihlašování a ověřování poskytovaná společností Google Inc. a připojená k síti Google.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby umožňuje uživatelům prohlížet a pracovat s obsahem hostovaným na externích platformách přímo prostřednictvím této aplikace.
Pokud je taková služba nainstalována, může být schopna shromažďovat údaje o provozu pro stránky, na kterých je nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Widget Map Google (Google Inc.)

Google Maps je služba pro vizualizaci map poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Widget videa YouTube (Google Inc.)

YouTube je služba pro vizualizaci videoobsahu poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Widget Kalendář Google (Google LLC)

Google Calendar Widget je služba doručování kalendářních dat poskytovaná společností Google LLC, která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Vimeo Video (Vimeo, LLC)

Vimeo je služba vizualizace video obsahu poskytovaná společností Vimeo, LLC, která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů .

Přenos dat mimo EU

Poskytovatel může předávat osobní údaje shromážděné v rámci EU do třetích zemí (tj. zemí, které nepatří do EU) pouze v souladu s konkrétním právním základem. Takový přenos údajů je založen na jednom z právních základů popsaných níže. Uživatel se může poskytovatele zeptat, jaký právní základ se na kterou službu vztahuje.

Přenos dat z EU a/nebo Švýcarska do USA v souladu s Privacy Shield (tato aplikace)

Pokud se jedná o právní základ, budou přenosy osobních údajů z EU nebo Švýcarska do USA probíhat v souladu s EU – USA nebo Švýcarsko – US Privacy Shield (také známý jako Privacy Shield).
Osobní údaje jsou předávány zejména příjemcům, kteří se sami osvědčují v rámci štítu na ochranu soukromí a zajišťují tak odpovídající úroveň ochrany těchto předávaných údajů. Tyto služby třetích stran jsou uvedeny v příslušných částech tohoto dokumentu. Služby, které se připojily k Privacy Shield, lze odfiltrovat kontrolou jejich příslušných zásad ochrany osobních údajů a případně také oficiálního seznamu Privacy Shield.
Privacy Shield také uděluje uživatelům určitá práva, která jsou vysvětlena na webu Ministerstva obchodu USA v jeho nejaktuálnější podobě.
Osobní údaje mohou být předány z EU nebo Švýcarska do USA příjemcům, kteří nejsou nebo již nejsou součástí Privacy Shield, pokud pro to existuje platný právní základ. Chcete-li se o takovém právním základu dozvědět více, může uživatel kontaktovat poskytovatele.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů.

Přenos dat do zemí, které zajišťují evropské standardy (tato aplikace)

Pokud se jedná o právní základ, dochází k předávání osobních údajů z EU do třetích zemí na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.
Evropská komise vydává rozhodnutí o přiměřenosti pro určité země, pokud se domnívá, že zajišťují standardy ochrany údajů srovnatelné s těmi, které stanoví pravidla EU na ochranu údajů. Uživatel si může prohlédnout aktualizovaný seznam všech rozhodnutí o přiměřenosti na webových stránkách Evropské komise.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů.

Oprávnění zařízení pro přístup k osobním údajům

Tato aplikace bude od uživatelů vyžadovat určité souhlasy, které umožní přístup k datům zařízení uživatele, jak je popsáno níže.

Oprávnění zařízení pro přístup k osobním údajům (tato aplikace)

Tato aplikace vyžaduje od uživatelů určité souhlasy, které umožňují přístup k datům zařízení uživatele, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Shromážděné osobní údaje: Povolení k ukládání.

Hosting a backend infrastruktura

Účelem tohoto typu služby je hostit data a soubory, aby bylo možné tuto aplikaci spravovat a používat. Kromě toho mohou tyto nabídky poskytnout hotovou infrastrukturu, která zpracovává konkrétní funkce nebo celé komponenty pro tuto aplikaci.
Některé z těchto služeb pracují s geograficky rozptýlenými servery, takže je obtížné určit, kde jsou osobní údaje uloženy.

Firebase Cloud Functions (Google LLC)

Firebase Cloud Functions je webhostingová a backendová služba poskytovaná společností Google LLC.

Shromážděné osobní údaje: Údaje o používání; různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Firebase Cloud Firestore (Google LLC)

Firebase Cloud Firestore je webhostingová a backendová služba poskytovaná společností Google LLC.

Shromážděné osobní údaje: Údaje o používání; různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Firebase Realtime Database (Google LLC)

Firebase Realtime Database je webhostingová a backendová služba poskytovaná společností Google LLC.

Shromážděné osobní údaje: Údaje o používání; různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Cloudové úložiště Firebase (Google LLC)

Firebase Cloud Storage je webhostingová služba poskytovaná společností Google LLC.

Shromážděné osobní údaje: Údaje o používání; různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Interoute (Interoute Communications Limited.)

Interoute je webhostingová služba poskytovaná společností Interoute Communications Limited.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené království – Zásady ochrany osobních údajů .

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tyto typy služeb umožňují interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo z této aplikace.
Interakce a informace shromažďované prostřednictvím této aplikace vždy podléhají nastavení soukromí uživatelů pro příslušnou sociální síť.
Tento typ služby může nadále shromažďovat údaje o návštěvnosti webu pro stránky, kde je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.
Doporučuje se odhlásit se z příslušných služeb, aby se zajistilo, že data zpracovávaná prostřednictvím této aplikace nebudou znovu připojena k profilu uživatele.

Tlačítko a widgety PayPal (Paypal)

Tlačítko a widgety PayPal jsou služby pro interakci se sítí PayPal poskytované společností PayPal Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies; údaje o používání.

Místo zpracování: Viz Zásady ochrany osobních údajů PayPal – Zásady ochrany osobních údajů .

kontaktování uživatele

Kontaktní formulář (tato aplikace)

Vyplněním kontaktního formuláře svými údaji uživatelé autorizují tuto aplikaci, aby použila jejich údaje k reakci na žádosti o informace, nabídky nebo jiné požadavky uvedené v záhlaví formuláře.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů.

Lokalizační interakce

Nesouvislá geolokace (tato aplikace)

Tato aplikace může shromažďovat, používat a sdílet informace o poloze uživatele za účelem poskytování služeb založených na poloze.
Většina prohlížečů a zařízení má ve výchozím nastavení tuto funkci zakázáno. Tato aplikace má přístup k údajům o poloze uživatele, pokud bylo uděleno výslovné oprávnění.
Geografická poloha uživatele se zjišťuje nesouvisle, buď na výslovnou žádost uživatele, nebo pokud uživatel nezadá aktuální polohu do příslušného pole a neumožní aplikaci určit polohu automaticky.

Shromažďované osobní údaje: Zeměpisná poloha.

vyřizování plateb

S platebními službami může tato aplikace zpracovávat platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými metodami. Aby byla zajištěna obzvláště vysoká úroveň bezpečnosti, tato aplikace předává pouze informace nezbytné pro provedení transakce finančním zprostředkovatelům zpracovávajícím transakci.
Některé z těchto služeb mohou také umožňovat zasílání časovaných zpráv uživateli, jako jsou e-maily s fakturami nebo upozornění na platbu.

PayPal (PayPal)

PayPal je platební služba od společnosti PayPal Inc., která uživatelům umožňuje provádět online platby.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Viz Zásady ochrany osobních údajů PayPal – Zásady ochrany osobních údajů .

Spravujte kontakty a posílejte zprávy

Tento typ služby umožňuje správu databáze e-mailových kontaktů, telefonních čísel nebo jakýchkoli jiných kontaktních informací pro komunikaci s uživatelem.
Služby mohou také shromažďovat údaje o datu a čase, kdy byla zpráva uživatelem přečtena, a kdy uživatel interaguje s příchozími zprávami, například kliknutím na odkazy v nich obsažené.

Firebase Cloud Messaging (Google Inc.)

Firebase Cloud Messaging je služba pro zasílání zpráv poskytovaná společností Google Inc. Firebase Cloud Messaging umožňuje vlastníkovi odesílat zprávy a upozornění uživatelům napříč platformami, jako je Android, iOS a web. Zprávy lze posílat na jednotlivá zařízení, skupiny zařízení, na konkrétní témata nebo na konkrétní segmenty uživatelů.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

Přístup k profilům třetích stran

Tato aplikace používá tento typ služby ke čtení profilových informací z vašich profilů třetích stran a jejich převodu na akce.
Tyto služby nejsou aktivovány automaticky, ale vyžadují výslovný souhlas uživatele.

Přístup k facebookovému profilu (tato aplikace)

Tato aplikace se prostřednictvím této služby připojuje k profilu uživatele na sociální síti Facebook, kterou poskytuje Facebook, Inc.

Požadovaná oprávnění: E-mail.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

monitorování infrastruktury

Tento typ služby umožňuje této aplikaci sledovat používání a chování jejích jednotlivých součástí za účelem zlepšení výkonu, provozu, údržby a odstraňování problémů.
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány, závisí na vlastnostech a způsobu provádění služeb, jejichž funkcí je filtrování činností probíhajících prostřednictvím této aplikace.

Sentry (Functional Software, Inc.)

Sentry je služba monitorování aplikací poskytovaná společností Functional Software, Inc.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů .

Více informací o osobních údajích

push notifikace

Tato aplikace může uživatelům odesílat oznámení push.

Jedinečný identifikátor zařízení

Tato aplikace může sledovat uživatele uložením jedinečného identifikátoru jejich zařízení pro analytické účely nebo pro uložení preferencí uživatele.

Internetový prodej zboží a služeb

Shromážděné osobní údaje slouží k poskytování služeb uživatelům nebo k prodeji zboží; to zahrnuje platby a případně dodávky.
Osobními údaji, které se shromažďují za účelem provedení platby, mohou být údaje o kreditní kartě, bankovním účtu použitém pro převod nebo jiných zamýšlených platebních metodách. Typ dat, která tato aplikace shromažďuje, závisí na použitém platebním systému.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva ve vztahu k jejich údajům zpracovávaným poskytovatelem.

Uživatelé mají zejména právo na následující:

 • Souhlas kdykoli odvolat. Pokud uživatel již dříve souhlasil se zpracováním osobních údajů, může svůj vlastní souhlas kdykoli odvolat.

 • Vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování založeno na jiném právním základě, než je souhlas. Více informací o tom je uvedeno níže.

 • získat informace o svých údajích. Uživatel má právo zjistit, zda jsou údaje ze strany poskytovatele zpracovávány, získat informace o jednotlivých aspektech zpracování a obdržet kopii údajů.

 • Nechte to zkontrolovat a opravit. Uživatel má právo ověřit si správnost svých údajů a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu.

 • Požádat o omezení zpracování vašich údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo na omezení zpracování svých údajů. V takovém případě nebude poskytovatel zpracovávat údaje k jinému účelu než k uložení.

 • Požádat o výmaz nebo jiné odstranění osobních údajů. Za určitých okolností mají uživatelé právo požádat poskytovatele o vymazání svých údajů.

 • Přijměte svá data a nechte je předat jiné odpovědné osobě. Uživatel má právo obdržet svá data ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, nechat je bez překážek předat jiné odpovědné osobě. Toto ustanovení se použije, pokud jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na smlouvě, jejíž je uživatel stranou, nebo na předsmluvních závazcích.

 • Podejte stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené poskytovateli nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů poskytovatele, může uživatel vznést námitku proti tomuto zpracování uvedením odůvodnění, které se vztahuje k jeho konkrétní situaci. .

Uživatelé jsou informováni, že mohou kdykoli bez udání důvodů vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zda poskytovatel zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou uživatelé zjistit v příslušných částech tohoto dokumentu.

Jak lze práva uplatnit

Veškeré požadavky na uplatnění uživatelských práv lze směřovat na Poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Žádosti lze uplatnit zdarma a poskytovatel je zpracuje co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Tato aplikace používá soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více a získat podrobnější znalosti o cookies, může si uživatel přečíst konkrétní dokument zde: Cookie Policy .

Více informací o sběru a zpracování dat

Právní kroky

Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovávány Poskytovatelem pro účely právního vymáhání v rámci nebo v rámci přípravy na soudní řízení v důsledku nesprávného používání této Aplikace nebo souvisejících služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že poskytovatel může být úřady zavázán k vydání osobních údajů.

Více informací o osobních údajích uživatele

Kromě informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace na vyžádání poskytnout Uživateli další kontextové informace související s konkrétními Službami nebo se shromažďováním a zpracováním Osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato Aplikace a služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci, která probíhá prostřednictvím této aplikace (systémové protokoly) nebo pro tento účel používat jiné osobně identifikovatelné informace (např. IP adresu).

Informace, které nejsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů

Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si lze u poskytovatele kdykoli vyžádat na uvedených kontaktních údajích.

Jak jsou zpracovávány požadavky Nesledovat

Tato aplikace nepodporuje požadavky Nesledovat z webových prohlížečů.
Informace o tom, zda integrované služby třetích stran podporují protokol not track, naleznete v prohlášení o ochraně dat příslušné služby.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů tím, že to oznámí svým uživatelům na této stránce a případně prostřednictvím této aplikace a/nebo – v rozsahu, který je technicky a právně možný – zasláním oznámení uživatelům prostřednictvím jedné o metodách dostupných příslušným kontaktním údajům poskytovatele. Uživatelům se proto doporučuje, aby tuto stránku pravidelně navštěvovali a kontrolovali datum poslední úpravy uvedené v dolní části stránky.

Pokud změny ovlivní používání údajů na základě souhlasu uživatele, poskytovatel v případě potřeby získá nový souhlas.

Definice a právní upozornění

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo nebo ve spojení s jinými informacemi určují nebo mohou určit totožnost fyzické osoby.

údaje o používání

Informace, které tato Aplikace (nebo služby třetích stran, které tato Aplikace využívá) automaticky shromažďuje, např. B.: IP adresy nebo názvy domén počítačů uživatelů, kteří tuto aplikaci používají, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost přijatý soubor odpovědí, číselný kód, který označuje stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), zemi původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časy za volání ( např. kolik času bylo stráveno na každé stránce aplikace) a informace o cestě sledované v rámci aplikace, zejména pořadí navštívených stránek, jakož i další informace o operačním systému zařízení a/nebo IT uživatele prostředí .

uživatel

Osoba používající tuto aplikaci, která, není-li uvedeno jinak, se shoduje se Subjektem údajů.

postižený

Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel (nebo Zpracovatel dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Zodpovědný (nebo poskytovatel, někdy také vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů a prostředcích pro tento účel použitých, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a využívání související s touto aplikací. Není-li uvedeno jinak, odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, jejímž prostřednictvím je tato aplikace nabízena.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj používaný ke shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatele.

servis

Služba nabízená prostřednictvím této aplikace, jak je popsáno v příslušných podmínkách použití (pokud existují) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy v tomto dokumentu na Evropskou unii se vztahují na všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

cookie

Malý soubor uložený aplikací v zařízení uživatele.

Zákonné oznámení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení různých právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tuto aplikaci, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 17. května 2018

Zásady používání souborů cookie Metropol Sauna

Cookies se skládají z částí kódu, které jsou nainstalovány v prohlížeči a pomáhají poskytovateli poskytovat služby odpovídající uvedeným účelům. Některé z účelů, pro které jsou soubory cookie instalovány, mohou také vyžadovat souhlas uživatele.

Pokud je instalace cookies založena na souhlasu, lze jej kdykoli odvolat podle pokynů v tomto dokumentu.

Technické soubory cookie a soubory cookie sloužící agregovaným statistickým účelům

 • Činnosti nezbytné pro funkčnost služby

  Tato aplikace používá soubory cookie k ukládání uživatelských relací ak provádění dalších činností nezbytných pro provoz této aplikace, například souvisejících s rozložením provozu.

 • Činnosti související s ukládáním nastavení, optimalizací a statistikami

  Tato aplikace používá soubory cookie k uložení nastavení prohlížeče a k optimalizaci uživatelského zážitku z procházení. Mezi tyto soubory cookie patří například soubory cookie používané k nastavení jazyka a měny nebo soubory cookie pro správu statistik první strany, které provozuje přímo poskytovatel stránek.

Jiné typy souborů cookie nebo třetí strany, které instalují soubory cookie

Některé z níže uvedených služeb spravují statistiky v agregované a anonymizované podobě a nevyžadují nezbytně souhlas uživatele nebo mohou být provozovány přímo poskytovatelem – v závislosti na jejich popisu – bez pomoci třetích stran.

Pokud se v níže uvedených nástrojích objeví služby poskytované třetími stranami, lze je použít k pochopení zvyklostí uživatele při prohlížení - kromě informací uvedených v tomto dokumentu a bez vědomí poskytovatele. Podrobnější informace naleznete v prohlášeních o ochraně údajů uvedených služeb.

 • analytika

  Pomocí služeb uvedených v této části může poskytovatel sledovat a analyzovat datový provoz a sledovat chování uživatelů.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Google používá shromážděná data ke sledování a analýze toho, jak je tato aplikace používána, k sestavování zpráv o jejích aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google.
  Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

  Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

  Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajůOpt Out . Člen štítu na ochranu soukromí.

  Google Analytics pro Firebase (Google LLC)

  Google Analytics pro Firebase nebo Firebase Analytics je analytická služba poskytovaná společností Google LLC.
  Další informace o tom, jak Google využívá data, naleznete v zásadách pro partnery společnosti Google .

  Firebase Analytics může sdílet data s dalšími nástroji poskytovanými Firebase, jako jsou Crash Reporting, Authentication, Remote Config nebo Notifications. Uživatel si může zkontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby našel podrobné vysvětlení dalších nástrojů používaných Vlastníkem.

  Tato aplikace používá ke spuštění služby Google Analytics pro Firebase identifikátory mobilních zařízení a technologie podobné souborům cookie.

  Uživatelé se mohou odhlásit z určitých funkcí Firebase prostřednictvím nastavení mobilních zařízení, jako je nastavení reklam na mobilních zařízeních, nebo podle pokynů v dalších částech těchto zásad ochrany osobních údajů souvisejících s Firebase.

  Shromažďované osobní údaje: soubory cookie, jedinečné identifikátory zařízení pro reklamu (například ID inzerenta Google nebo IDFA) a údaje o používání.

  Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

 • Zobrazení obsahu z externích platforem

  Tento typ služby umožňuje uživatelům prohlížet a pracovat s obsahem hostovaným na externích platformách přímo prostřednictvím této aplikace.
  Pokud je taková služba nainstalována, může být schopna shromažďovat údaje o provozu pro stránky, na kterých je nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

  Widget Map Google (Google Inc.)

  Google Maps je služba pro vizualizaci map poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

  Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

  Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

  Widget videa YouTube (Google Inc.)

  YouTube je služba pro vizualizaci videoobsahu poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

  Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

  Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

  Widget Kalendář Google (Google LLC)

  Google Calendar Widget je služba doručování kalendářních dat poskytovaná společností Google LLC, která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

  Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

  Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů . Člen štítu na ochranu soukromí.

  Vimeo Video (Vimeo, LLC)

  Vimeo je služba vizualizace video obsahu poskytovaná společností Vimeo, LLC, která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

  Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

  Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů .

 • Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

  Tyto typy služeb umožňují interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo z této aplikace.
  Interakce a informace shromažďované prostřednictvím této aplikace vždy podléhají nastavení soukromí uživatelů pro příslušnou sociální síť.
  Tento typ služby může nadále shromažďovat údaje o návštěvnosti webu pro stránky, kde je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.
  Doporučuje se odhlásit se z příslušných služeb, aby se zajistilo, že data zpracovávaná prostřednictvím této aplikace nebudou znovu připojena k profilu uživatele.

  Tlačítko a widgety PayPal (Paypal)

  Tlačítko a widgety PayPal jsou služby pro interakci se sítí PayPal poskytované společností PayPal Inc.

  Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

  Místo zpracování: Viz Zásady ochrany osobních údajů PayPal – Zásady ochrany osobních údajů .

Jak mohu dát nebo odvolat souhlas s instalací cookies?

Kromě toho, co je popsáno v tomto dokumentu, může uživatel spravovat nastavení cookies přímo ve svém vlastním prohlížeči a zabránit tak třetím stranám v instalaci cookies. Prostřednictvím nastavení prohlížeče je také možné smazat v minulosti nainstalované cookies, včetně těch cookies, které mohou mít uložený souhlas s instalací cookies tímto webem Uživatel může např. získat informace o administraci Soubory cookie lze nalézt v nejpoužívanějších prohlížečů na těchto adresách: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari a Microsoft Internet Explorer .

Pokud jde o soubory cookie instalované třetími stranami, uživatelé mohou spravovat své preference a odvolání svého souhlasu kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení (pokud je k dispozici), pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany osobních údajů třetí strany nebo kontaktováním třetí strany. .

Bez ohledu na výše uvedené poskytovatel informuje, že uživatelé mohou dodržovat a těžit z pokynů EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo podobných služeb. Takové služby umožňují uživateli nastavit předvolby sledování pro téměř všechny reklamní nástroje. Poskytovatel proto uživatelům doporučuje, aby kromě informací uvedených v tomto dokumentu využívali i tento nástroj.

Poskytovatel a odpovědný

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG - Konrad-Adenauer-Strasse 15Přístup přes Schwedenkronenplatz60313 Frankfurt nad Mohanem - Německo

E-mailová adresa poskytovatele: andreas@metropol-sauna.de

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Andreas Lauen

Konrad-Adenauer-Strasse 15

E-mail: Andreas@Metropol-Sauna.de

Telefon: 069-17509115

Vzhledem k tomu, že tato aplikace využívá služby třetích stran, které vedou k instalaci souborů cookie a dalších takových sledovacích systémů, které poskytovatel nemůže technicky kontrolovat, jakýkoli konkrétní odkaz na soubory cookie a sledovací systémy instalované třetími stranami je třeba považovat za orientační. Kompletní informace naleznete v prohlášeních o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran uvedených v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti identifikace technologií založených na souborech cookie jsou uživatelé vyzváni, aby kontaktovali poskytovatele, pokud chtějí získat další informace o používání souborů cookie touto aplikací.

Definice a právní upozornění

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo nebo ve spojení s jinými informacemi určují nebo mohou určit totožnost fyzické osoby.

údaje o používání

Informace, které tato Aplikace (nebo služby třetích stran, které tato Aplikace využívá) automaticky shromažďuje, např. B.: IP adresy nebo názvy domén počítačů uživatelů, kteří tuto aplikaci používají, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost přijatý soubor odpovědí, číselný kód, který označuje stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), zemi původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časy za volání ( např. kolik času bylo stráveno na každé stránce aplikace) a informace o cestě sledované v rámci aplikace, zejména pořadí navštívených stránek, jakož i další informace o operačním systému zařízení a/nebo IT uživatele prostředí .

uživatel

Osoba používající tuto aplikaci, která, není-li uvedeno jinak, se shoduje se Subjektem údajů.

postižený

Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel (nebo Zpracovatel dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Zodpovědný (nebo poskytovatel, někdy také vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů a prostředcích pro tento účel použitých, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a využívání související s touto aplikací. Není-li uvedeno jinak, odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, jejímž prostřednictvím je tato aplikace nabízena.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj používaný ke shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatele.

servis

Služba nabízená prostřednictvím této aplikace, jak je popsáno v příslušných podmínkách použití (pokud existují) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy v tomto dokumentu na Evropskou unii se vztahují na všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

cookie

Malý soubor uložený aplikací v zařízení uživatele.

Zákonné oznámení

Upozornění pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno v souladu s požadavky čl. 10 směrnice ES č. 95/46/ES a v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES, revidované směrnicí 2009/136 /EC na toto téma písemné cookies.

Toto prohlášení o ochraně údajů se týká výhradně této aplikace.

Poslední aktualizace: 17. května 2018